#1 – Người quan tâm

Đây là bài viết đầu tiên trong series 30 câu chuyện về 30 người bình thường sống ở quanh mình. … More

Tuổi hăm mấy!

Khi hai mấy tuổi, thứ mình cảm thấy thừa thãi trong đời là thời gian. Để giết thời gian ở … More