#1 – Người quan tâm

Đây là bài viết đầu tiên trong series 30 câu chuyện về 30 người bình thường sống ở quanh mình.…

Xoá Tinder khẩn trương!

Một trong những điều cần dọn dẹp trước khi sang tuổi 30 là Tinder. Không phải đơn giản là xoá…

Tuổi hăm mấy!

Khi hai mấy tuổi, thứ mình cảm thấy thừa thãi trong đời là thời gian. Để giết thời gian ở…